Privacy

7 november 2014

Dit "privacy statement" is van toepassing op de website van Oxcom B.V. www.helloworldglasvezel.nl.

Indien u als bezoeker besluit om informatie achter te laten via deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met dit “privacy statement”.

Gebruik van informatie

Persoonlijke informatie ingegeven op onze website wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening van Oxcom, aan haar gelieerde ondernemingen en door haar ingeschakelde derden noodzakelijk ter realisatie en beheer van het glasvezelnetwerk en/of anderszins, indien uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

Direct Marketing

Oxcom kan u, indien u daar toestemming voor hebt gegeven, van tijd tot tijd via e-mail op de hoogte houden van ontwikkelingen van en diensten over het glasvezelnetwerk van Oxcom. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat aangeven via een link in de ontvangen e-mail.

Inzage en correctie

U hebt altijd het recht om aan Oxcom te vragen welke persoons- en verkeersgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van Oxcom zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u een bericht sturen via het contactformulier. Wanneer u meent dat persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Oxcom verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Vragen

Indien u vragen hebt met betrekking tot dit “privacy statement” of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening zijn gehouden, laat dit dan weten door een bericht te sturen via het contactformulier.

Wijzigingen in de privacy statement

Oxcom behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Indien het "privacy statement" wordt gewijzigd, zullen wij de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen.